מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

כתובתנו:

קריית האוניברסיטה, ת"ד 39040, רמת אביב, תל אביב 69978

  • משרדי יחידת הספקה - בניין לוגיסטיקה וביטחון, קומה ג'.

  • משרדי אגף הנדסה ותחזוקה - בניין מנהלת אגף הנדסה ותחזוקה, קומה ב'.

 *הכניסה להולכי רגל משער מס' 2 או 14.