מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: התקשרות המשך עם חברת להבות לתשתית כיבוי אש לארבעה בניינים בקמפוס

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד תום הפרוייקט תאריך פרסום: 07 מאי 2013
שם ספק:
הערה כללית: הוועדה סבורה כי מדובר בהתקשרות המשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית ומתקיימים שיקולים חסכון ויעילות, במיוחד לאור העבודה כי מדובר בתשתיות כיבוי אש שהם אלמנטים בטיחותיים במבנה ונדרשו על ידי רשות כיבוי אש ומכון התקנים. הוועדה מאשרת התקשרות המשך לפי תקנה (4)3 ל
קבצים מצורפים: