מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 20/9/2017  עד 22/9/2017 לרגל ראש השנה 
ובתאריכים 4/10/2017 עד 13/10/2017 לרגל חג סוכות
 
 
 
 

פטור ממכרז: ספק יחיד - קרן רש"י

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד השלמת התכנון הראשוני ובדיקת עלויות הפרויקט תאריך פרסום: 01 אוקטובר 2013
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם קרן רש"י כספק יחיד להשלמת התכנון הראשוני ובדיקת עלויות הפרויקט. לא התקבלו כל פניות בנושא. הועדה מאשרת פטור ממכרז בהתאם לתקנה 3 (18) לתקנות חובת המכרזים
קבצים מצורפים: