מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: התקשרות המשך להפעלת עגלה בבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 1/3/2014 או עד לקביעת זוכה במכרז לפי המוקדם תאריך פרסום: 25 נובמבר 2013
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה.
קבצים מצורפים: