מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 27.8.2017 - 31.8.2017 לרגל חופשה מרוכזת
 
 
 
 

פטור ממכרז: התקשרות המשך להפעלת בית אוכל בבניין גילמן הפקולטה למדעי הרוח

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד לתאריך 1/4/2014 או עד תום הליכי המכרז וכניסת בר-הרשות הזוכה - לפי המוקדם מביניהם תאריך פרסום: 11 דצמבר 2013
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה.
קבצים מצורפים: