מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 27.8.2017 - 31.8.2017 לרגל חופשה מרוכזת
 
 
 
 

פטור ממכרז: ספק יחיד - חברת רביב טל אדריכלות סביבתית

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ספציפית תאריך פרסום: 06 מרץ 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם חברת רביב - טל אדריכלות סביבתית כספק יחיד לשם הכנת תכנית אסטרטגית לשיקום הגן למחקר זואולוגי באוניברסיטת תל אביב והכנת תיק תורם.  לא התקבלו כל פניות בנושא.
קבצים מצורפים: