מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: ספק יחיד - חברת רביב טל אדריכלות סביבתית

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ספציפית תאריך פרסום: 06 מרץ 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם חברת רביב - טל אדריכלות סביבתית כספק יחיד לשם הכנת תכנית אסטרטגית לשיקום הגן למחקר זואולוגי באוניברסיטת תל אביב והכנת תיק תורם.  לא התקבלו כל פניות בנושא.
קבצים מצורפים: