מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: הארכת התקשרות עם חברת קבוצת השומרים - שמירה ובטחון בעמ למתן שירותי שמירה לאבטחת הקמפוס

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד לגמר הליכי המכרז ותחילת מתן שירותיו של הספק שייקבע במכרז, ובכל מקרה עד לא יאוחר מיום 28.2.2015 תאריך פרסום: 07 מאי 2014
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: