מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: ספק יחיד - חברת דינמיקה דיזיין בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ספציפית תאריך פרסום: 02 יוני 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט של האוניברסיטה על הכוונה להתקשר עם חברת "דינמיקה דיזיין בע"מ" לביצוע בדיקות ואנליזות של רעידות במסגרת הליך הקמת מבנה "ננו" בקמפוס האוניברסיטה.
קבצים מצורפים: