מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: ספק יחיד - התקשרות עם חברת אורד מערכות בקרה בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: 5 שנים תאריך פרסום: 13 מאי 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט של האוניברסיטה על הכוונה להתקשר עם חברת "אורד" מערכות בקרה בע"מ למתן שירותי תחזוקה לציוד האקטיבי של מע' גילוי אש של CEBERUS ALGO REX בקמפוס כספק יחיד.
קבצים מצורפים: