מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: התקשרות המשך להפעלת בית האוכל בבניין וולפסון הפקולטה להנדסה

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 30.11.2014 או עד לקביעת הזוכה במכרז, לפי המוקדם תאריך פרסום: 30 יוני 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה
קבצים מצורפים: