מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: התקשרות המשך להפעלת בית האוכל בבניין וולפסון הפקולטה להנדסה

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 30.11.2014 או עד לקביעת הזוכה במכרז, לפי המוקדם תאריך פרסום: 30 יוני 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה
קבצים מצורפים: