מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: חברת מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בעמ- ספק יחיד

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד לסיום הפרוייקט תאריך פרסום: 26 אוגוסט 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם חברת "מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ",להספקה של מערכות הכוונה קולית והתקנתן בכניסה לבניינים בקמפוס כספק יחיד.לא התקבלו כל פניות בנושא.הועדה מאשרת פטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(18) לתקנות.
קבצים מצורפים: