מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: הרחבת התקשרות קיימת עם חברת ברקאי- בני ברוקשטיין בעמ לאספקה, הרכבה והפעלה של ציוד אודיו וידאו

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: בהתאם להסכם המקורי- עד לחודש נובמבר 2015 תאריך פרסום: 12 נובמבר 2014
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה
קבצים מצורפים: