מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: הרחבת התקשרות קיימת להקמת תחנת השנאה בחניון הגן הבוטני בגין תוספת שנאי ולוח מתח נמוך

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד לסיום הפרויקט תאריך פרסום: 07 ינואר 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים
קבצים מצורפים: