מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: התקשרות עם חברת עוצמה 10 מערכות מידע בעמ - ספק יחיד

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ספציפית תאריך פרסום: 13 ינואר 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט של האוניברסיטה על הכוונה להתקשר עם חברת "עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ", ח.פ. 514540145 להספקת תוכנת "מדף", כספק יחיד. 
קבצים מצורפים: