מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 27.8.2017 - 31.8.2017 לרגל חופשה מרוכזת
 
 
 
 

פטור ממכרז: אישור התקשרות עם חברת ד.מ (3000) הנדסה בע"מ להספקה והתקנה של אודיו וידאו לאודיטוריום על שם יוסף ורעיה יגלום בבניין הסנאט באוניברסיטת תל אביב - התקשרות עם זוכה במכרז חשכל

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד תום הפרויקט תאריך פרסום: 13 ינואר 2015
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: