מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: התקשרות עם צעד ירוק - ספק יחיד

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ספציפית תאריך פרסום: 05 פברואר 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט של האוניברסיטה על הכוונה להתקשר עם "צעד ירוק", כספק יחיד
קבצים מצורפים: