מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: שירותי עיבוד נתונים וחישוב סכומי השבה נדרשים בנתיחס לבעלי תפקידים בכירים

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: עד סיום הפרוייקט תאריך פרסום: 04 יוני 2015
שם ספק: קוצ"יק יזמות ניהול ויעוץ בע"מ
הערה כללית:
קבצים מצורפים: