מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: התקשרות עם בוקסאיט הפצה מתקדמת בעמ- ספק יחיד

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ספציפית תאריך פרסום: 06 אוגוסט 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט של האוניברסיטה על הכוונה להתקשר עם חברת בוקסאיט הפצה מתקדמת בע"מ כספק יחיד.
קבצים מצורפים: