מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: התקשרות המשך עם חברת אי.אס.אס אשמורת בעמ למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד לגמר הליכי המכרז החדש ותחילת מתן שירותיו של הספק הזוכה במכרז ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31/12/2015 תאריך פרסום: 31 אוגוסט 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה.
קבצים מצורפים: