מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: ספק יחיד - חברת בוקסאיט הפצה מתקדמת בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: תאריך פרסום: 08 ספטמבר 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם חברת בוקסאיט הפצה מתקדמת בע"מ כספק יחיד.
קבצים מצורפים: