מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 20/9/2017  עד 22/9/2017 לרגל ראש השנה 
ובתאריכים 4/10/2017 עד 13/10/2017 לרגל חג סוכות
 
 
 
 

פטור ממכרז: ספק יחיד - חברת בוקסאיט הפצה מתקדמת בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: תאריך פרסום: 08 ספטמבר 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם חברת בוקסאיט הפצה מתקדמת בע"מ כספק יחיד.
קבצים מצורפים: