מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 27.8.2017 - 31.8.2017 לרגל חופשה מרוכזת
 
 
 
 

פטור ממכרז: הארכת התקשרות קיימת למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני של קמפוס האוניברסיטה

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד לגמר הליכי המכרז החדש ותחילת מתן שירותיו של הספק הזוכה במכרז ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31/3/2016 תאריך פרסום: 02 דצמבר 2015
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה
קבצים מצורפים: