מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: הרחבת התקשרות קיימת עם חברת אלקו התקנות ושירותים (1973) בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד תום הפרויקט תאריך פרסום: 24 פברואר 2016
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה.
קבצים מצורפים: