מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: הארכת תקופת התקשרות קיימת להפעלת עגלה זמנית בבניין גילמן

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 14.5.2016 תאריך פרסום: 14 מרץ 2016
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה.
קבצים מצורפים: