מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת נטו אינווסטמנט בעמ ב- 5 חודשים נוספים

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 30.6.2016 תאריך פרסום: 27 יוני 2016
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים
קבצים מצורפים: