מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: הארכת התקשרות קיימת למתן שירותי ניקיון בחלק הצפוני של קמפוס האוניברסיטה

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 31.8.2016 תאריך פרסום: 11 יולי 2016
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים ונימוקיה.
קבצים מצורפים: