מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: הרחבת התקשרות קיימת עם חברת השביל הירוק בעמ למתן שירותי גינון כך שתכלול גם שירותי טיאוט

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: 3 חודשים תאריך פרסום: 26 יולי 2016
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח על החלטת ועדת המכרזים
קבצים מצורפים: