מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: שירותי ייעוץ ליווי וכתיבת מכרזים ומפרטים מקצועיים לרכישת טובין ומתן שירותים

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: עד 11.11.2017 תאריך פרסום: 05 אוקטובר 2016
שם ספק: מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ
הערה כללית:
קבצים מצורפים: