מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: המשך תמיכה והרחבה של מערך הגיבוי של האוניברסיטה, לרבות רישיונות תוכנה ותחזוקה של מערכת NETWORKER משולבים עם מערכת של DATADOMAIN EMC

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: שנה תאריך פרסום: 28 נובמבר 2016
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: