מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: שירותי אבחון ומיון תעסוקתי למועמדים לתפקידים באוניברסיטה

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: עד 31.3.2017 או עד סיום הליך מכרזי, המוקדם מבניהם. תאריך פרסום: 01 ינואר 2017
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: