מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: התקשרות דחופה עם חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: התקשרות עד לגמר הליכי המכרז החדש אליו מתכננת האוניברסיטה לצאת בקרוב ותחילת מתן שירותיו של הספק החדש שיקבע כזוכה במכרז או עד לתקופה של ארבעה חודשים, לפי המוקדם. תאריך פרסום: 19 ינואר 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח.
קבצים מצורפים: