מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

 
לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים: 27.8.2017 - 31.8.2017 לרגל חופשה מרוכזת
 
 
 
 

פטור ממכרז: התקשרות דחופה עם חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: התקשרות עד לגמר הליכי המכרז החדש אליו מתכננת האוניברסיטה לצאת בקרוב ותחילת מתן שירותיו של הספק החדש שיקבע כזוכה במכרז או עד לתקופה של ארבעה חודשים, לפי המוקדם. תאריך פרסום: 19 ינואר 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח.
קבצים מצורפים: