מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: מתן שירותי מעבדה עבור ביה"ס לרפואת שיניים

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: עד לתאריך 1.5.2017 או עד קבלת הכרעה בדבר תוצאות המכרז - המוקדם מביניהם תאריך פרסום: 14 מרץ 2017
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: