מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: אישור התקשרות עם חברת טלקוד מחשבים בעמ וחברת אי.וי.קום בעמ להספקה והתקנה של מקרנים בפרויקטים שונים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: תאריך פרסום: 03 מאי 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח אודות החלטת ועדת המכרזים.    
קבצים מצורפים: