מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: הארכת התקשרות עם חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בעמ

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 31/8/2017 או עד לגמר הליכי המכרזים החדשים , לפי המוקדם תאריך פרסום: 18 מאי 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח אודות החלטת ועדת המכרזים.
קבצים מצורפים: