מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פטור ממכרז: התקשרות עם חברת ספארי בעיר בעמ כספק יחיד לשם הפעלת חנות מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: תאריך פרסום: 03 אוגוסט 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב ההודעה שפורסמה באתר האינטרנט על הכוונה להתקשר עם חברת ספארי בעיר בע"מ כספק יחיד לשם הפעלת חנות מוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט. לא התקבלו כל פניות בנושא. הועדה מאשרת פטור ממכרז בהתאם לתקנה 3 (18) לתקנות חובת המכרזים
קבצים מצורפים: