מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: הארכת התקשרות עם חברת א.ג.מ. ניהול מזנונים (1997) בעמ - בר הרשות להפעלת בית אוכל בבניין הפקולטה למשפטים

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 31/12/2017 תאריך פרסום: 24 ספטמבר 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח אודות החלטת ועדת המכרזים
קבצים מצורפים: