מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פטור ממכרז: הארכת התקשרות נוספת עם חברת א.ג.מ ניהול מזנונים (1997) בעמ - בר הרשות להפעלת בית האוכל בבניין הפקולטה למשפטים

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד ליום 31/5/2018 או עד לגמר הליכי המכרז, לפי המוקדם מביניהם תאריך פרסום: 18 דצמבר 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב דיווח אודות החלטת ועדת המכרזים
קבצים מצורפים: