מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: שירותי ייעוץ בכל הנוגע לקביעת השכר והתנאים הנלווים של בעלי התפקידים בכירים

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: עד סיום הפרוייקט
תאריך פרסום: 20 מאי 2015 תאריך אחרון להשגות: 02 יוני 2015
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: