מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: קבלת שירותי משרד עבור פעילות אגודת הידידים של האוניברסיטה בשוויץ

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: 5 שנים
תאריך פרסום: 02 אוגוסט 2015 תאריך אחרון להשגות: 13 אוגוסט 2015
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: