מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: מערכת מחשוב להעברות

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: שלוש שנים עם אופציות
תאריך פרסום: 30 יוני 2016 תאריך אחרון להשגות: 17 יולי 2016
שם ספק: סילבר-נט מערכות מחשבים
הערה כללית:
קבצים מצורפים: