מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: ארגון, הפקה וליווי של תלמידי תכנית הלימודים Executive EMBA

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: 26.2.2017-2.3.2017
תאריך פרסום: 24 יולי 2016 תאריך אחרון להשגות: 04 אוגוסט 2016
שם ספק: MEIVIA INTERNATIONAL
הערה כללית:
קבצים מצורפים: