מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: התקשרות עם חברת ברודקום לימיטד באמצעות חברת ברודקום סמיקונדקטור ישראל בעמ לשם ביצוע שיתוף פעולה אקדמי

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות:
תאריך פרסום: 15 ספטמבר 2016 תאריך אחרון להשגות: 28 ספטמבר 2016
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד.
קבצים מצורפים: