מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: המשך תמיכה והרחבה של מערך הגיבוי של האוניברסיטה לרבות רישיונות תוכנה ותחזוקה של מערכת NETWORKER משולבים עם מערכת DATADOMAIN של EMC

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: 4 שנים
תאריך פרסום: 18 ספטמבר 2016 תאריך אחרון להשגות: 02 אוקטובר 2016
שם ספק: טלדור תקשורת בע"מ.
הערה כללית:
קבצים מצורפים: