מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: אספקה בזמן אמת של כתבות, מאמרים וראיונות בהם מוזכרת האוניברסיטה  בתקשורת הכתובה, האלקטרונית והמשודרת

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: 5 שנים
תאריך פרסום: 18 מאי 2017 תאריך אחרון להשגות: 04 יוני 2017
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: