מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: רכישת שירות של "אפליקציה סלולרית" קיימת המטפלת בכל הנושאים האקדמיים הנדרשים באוניברסיטה.

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: שלוש שנים + אופציות
תאריך פרסום: 26 יולי 2017 תאריך אחרון להשגות: 13 אוגוסט 2017
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: