מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: חברת עוצמה 10 מערכות מידע בעמ - ספק יחיד למודולים לניהול העבודות באגף הנדסה ותחזוקה

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות:
תאריך פרסום: 12 ספטמבר 2017 תאריך אחרון להשגות: 01 אוקטובר 2017
שם ספק:
הערה כללית: מצ"ב הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד.
קבצים מצורפים: