מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

לתשומת ליבכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגוריםבתאריך: 1/3/2018 לרגל חג פורים

 

פניה לספק יחיד: רכישת רישיונות ותחזוקה של תוכנות oracle וקבלת שירותים מקצועיים עבור תוכנות אלו

יחידה מפרסמת: הספקה תקופת התקשרות: חמש שנים
תאריך פרסום: 25 ספטמבר 2017 תאריך אחרון להשגות: 15 אוקטובר 2017
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: