מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: השתלבות האוניברסיטה במערך השכרת האופניים בעיר תל אביב- יפו.

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: ללא הגבלה
תאריך פרסום: 09 אוגוסט 2012 תאריך אחרון להשגות: 26 אוגוסט 2012
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: