מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: משה צור אדריכלים בוני ערים בעמ'

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד תום הפרוייקט
תאריך פרסום: 21 ינואר 2013 תאריך אחרון להשגות: 21 פברואר 2013
שם ספק:
הערה כללית: מצב' מסמך בנושא.
קבצים מצורפים: