מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: משרד אדריכלים "קימל אשכולות"

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות: עד תום הפרויקט
תאריך פרסום: 05 דצמבר 2013 תאריך אחרון להשגות: 19 דצמבר 2013
שם ספק:
הערה כללית: מצב חוות דעת מקצועית  
קבצים מצורפים: