מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

פניה לספק יחיד: חברת מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בעמ - ספק יחיד

יחידה מפרסמת: הנדסה ותחזוקה תקופת התקשרות:
תאריך פרסום: 03 אוגוסט 2014 תאריך אחרון להשגות: 25 אוגוסט 2014
שם ספק:
הערה כללית:
קבצים מצורפים: